Metoda adekvace - vedlejší výstupy

Níže si můžete stáhnout a vyzkoušet pracovní verzi softwaru Parser. Tento software je určený pro automatickou filtraci a anonymizaci transkriptů rozhovorů s účastníky kvalitativních výzkumů, a to za účelem sekundární analýzy a sdílení.

Parser - filtrační software

Pod následujícím odkazem si můžete prohlédnout a libovolně upravit databázi článků Sociologického časopisu, která je strojově tříděna s ohledem na to, zda dané výzkumy zmiňují využití techniky kvalitativního rozhovoru.

Tříděná databáze článků